Samen werken aan veerkrachtige wijken

 

Vanaf 2021 is de zogenaamde Omgevingswet van kracht. Deze nieuwe wet integreert de vele wetten die nu gelden voor de inrichting van de leefomgeving tot één wet. De wet gaat ervan uit dat wij onze leefomgeving als een geheel ervaren en dat de samenhang van dat geheel grote invloed heeft op onze kwaliteit van leven. De nieuwe wet schrijft overheden daarom voor om nieuwe plannen voor de leefomgeving in nauw overleg met de verschillende belanghebbenden in de samenleving te ontwikkelen.

 

Een belangrijk gevolg van de wet is dat burgers, experts en ervaringsdeskundigen in een zeer vroeg stadium uitgenodigd moeten worden om te participeren aan de ontwikkeling van nieuwe plannen. Hoe die participatie eruit moet zien, laat de wet in het midden.

 

De transformatiecirkel is gespecialiseerd in het faciliteren en organiseren van de participatie die de omgevingswet voorschrijft. Steeds verzamelen wij de verschillende belanghebbende rondom het gerezen probleem of vraagstuk. Vervolgens geven wij door de inzet van co-creatie en ontwerpprincipes op professionele wijze vorm aan het gezamenlijk ontwikkelen van ideeën en oplossingen. Steevast kunnen die op een breed draagvlak rekenen. De design gedreven aanpak van De Transformatiecirkel integreert zo de perspectieven, ervaringen en belangen van de participanten tot een samenhangend plan voor een veerkrachtige wijk.